پسته ششصد و شصت و هشتم
باید عصری زنگ بزنم، مستاصل موندم چی بگم! گاهی میگم تو در هر شرایطی ادبت رو حفظ کن، گاهی میگم پشت تلفن جیغ بزن و بهش بگپ« تو داری حق منو میخوری،به همین روشنی» ، گاهی میگم آروم زنگ بزنم و بگم« نمره من به درک، زشته که کاری کنی که یه دختره بیست و چند ساله آتو بگیره ازت و این زشت تره که از سر عقده به زود بهش نمره کم بدی و جواب اعتراضش رو ندی!»
تا عصر وقت دارم ببینم باید چطور بهش بگم، اگر سوتی فاحش دادی و اگه گزارش کردم به مدیر گروه، دمت رو جمع کن از زیر دست و پای بقیه نه اینکه عقده کنه رو دلت و به چهار صفحه پاسخ امتحان من به زور هم که شده نمره کمتر بدی! که چی؟ که بگی بلدی تلافی گنی؟!
بر عکس ظاهرت از درون بد جوری داری گند میزنی!
استاد نمونه دانشگاه تهران؛)پسته نوشت1:
مردی نه به قوت ایت و شمشیر زنی
آن است که جوری ک توانی نکنی

[ جمعه 15 تیر 1397 ] [ 01:41 ب.ظ ] [ پسته خانوم ] [ پسته شکسته () ]
آخرین مطالب