پسته ششصد و پنجاه و دوم
تهران و ترافیک هاش فقط در چنین شرایطی لذت بخش است، تهران و تنهایی هاش...
تهران و شلوغی هاش، و گم شدن توی همهمه مردم...پسته نوشت1:
ترسم این است نیایی
نفسم تنگ شود
"ـلنگرودی"
[ پنجشنبه 3 اسفند 1396 ] [ 01:00 ب.ظ ] [ پسته خانوم ] [ پسته شکسته () ]
آخرین مطالب