پسته ششصد و چهل و سوم
بی همگان به سر شود،
تو هم روش!


پسته نوشت1:
آدما خیلی زودتر از چیزی که فکر میکردم رنگ عوض می کنند!


پسته نوشت2:
#لعنت

[ دوشنبه 25 دی 1396 ] [ 11:44 ق.ظ ] [ پسته خانوم ] [ پسته شکسته () ]
آخرین مطالب