ششصد و بیستمین پسته
شهر میلرزد و هر بار کسی میمیرد
این غم انگیز ترین حالت کرمانشاه ایت
"ـمهدی ـالفتی"

[ دوشنبه 22 آبان 1396 ] [ 10:01 ب.ظ ] [ پسته خانوم ] [ پسته شکسته () ]
آخرین مطالب