پسته ششصد و نهم
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیش
لعنت ب پاییز و افسردگیش
لعنت به پاییز و افسردگیشپسته نوشت1: 
باران بزند بر تن شهری که نباشی 
پاییز تر از این شب دلگیر مگر هست؟!

[ یکشنبه 30 مهر 1396 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ پسته خانوم ] [ پسته شکسته () ]
آخرین مطالب