پسته پانصد و نود و نهم
گوشی رو میزنم توی شارژ، میذارم بالای بالای سرم. وسایل هام رو هل میدم یه سمت اتاق و دراز میکشم روی زمین! عینکم رو در میارم و میذارم کنار سرم، باید سعی کنم بخوابم، خسته ام، امشب باید همش تموم شه، حداقل شیرازه اولیه اش!
دارم چهارتا کمفرانس و ارائه رو با هم پیش میبرم، البته اگه از امتحان و پروژه  و اون کار پژوهشی و کار قاب عکس و تحقیقه های ریز ریز بین درسی بگذریم، فقط چهارتا ارائه کله گنده دارم!
باید بخوابم.
امشب باید همه اش تموم شه..پسته نوشت1: 
باش با من 
که همه رهگذران میگذرند
"ـعماد ـخراسانی"

[ چهارشنبه 12 مهر 1396 ] [ 10:30 ب.ظ ] [ پسته خانوم ] [ پسته شکسته () ]
آخرین مطالب