پسته پانصد و نود و سوم
اینبار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام
"ـمولوی"پسته نوشت1:
متولد شدم[ پنجشنبه 30 شهریور 1396 ] [ 09:34 ب.ظ ] [ پسته خانوم ] [ پسته شکسته () ]
آخرین مطالب