پسته پانصد و سی و چهارم
یه مدت بود دست و دلم به کار نمی رفت، نه که نخوام ها، نه! از بس کار روی سرم ریخته بود یا داشتم کار می کردم یا داشتم از خستگی استراحت می کردم.
شبهای احیا که مثل همیشه تا سحر توی مسجد بودیم و من فهمیدم چقدر فرق است بین آدمها، از خانوم پیری که چتری های جوگندمیش روی پیشونیش بودو تیپش به شدت تو دل برو بود تا دختری که به چهره اش می خورد از شعور بویی بورده باشه که نبرده بود.
ما وظیفه مون بود و مجبور به این کار بودیم، نحوه برخوردها واقعا برام جالب بود، از خانومی که به مانتوی عربیم اشاره می کرد و می گفت مثل دحختر های لبنانی هستی تا خانومی که وقیحانه می گفت: کی به تو گفته وایسی دم در؟ و در جواب اینکه من مامورم و معذور و در جواب قربون صدقه هام با چهل سال سن توی چشمام نگاه کرد و گفت: می گیرم میزنمت ها!
خلاصه خواهر شب های قدر که توفیق اجباری بود و جلوی در بودیم، با ماجراهای شیرین و تلخش، استرس ها و افتادن فشارمون از ترس!
جلوتر اومدیم بدو بدو برای اعتکاف دانش آموزی که کنسل شد و این چند روزه هم ظهر و شب مسجد و پایگاهیم برای کلاس تابستونی ها و سر و سامون دادن به پایگاه، که خاک گرفته، برای بنایی و عدم دسترسیمون بهش! 
امروز دیگه زدم به سیم آخر و میز چوبیه رو آوردم و روش روسر یحریره که دیگه نمیخوام فیکس کردم و یه دور اتاق رو سریع بردم زیر اسکن و مرتب کردم و همه چیز رو سر و سامون دادم و الان که قشنگ مرتب شده باید برم و بشینم پشت میزه دلبرم و به کارهام برسم، دختر این چند وقته کارم شده بود مسجد، غذا، خواب!
برنامه ریختم و حالا که دومین پروژه فلسفه رو باید تحویل بدم در کمال ارامش و نظم به خودم و کارهام میرسم.
یه شروع پرانرژی برای به پایان رسوندن خرداد ماه:)
پسته نوشت1:
من به گوش خود از دهانش دوش
سخنانی شنیده ام که مپرس
"ـحافظ"

[ چهارشنبه 31 خرداد 1396 ] [ 07:06 ب.ظ ] [ پسته خانوم ] [ پسته شکسته () ]
آخرین مطالب