پسته پانصد و بیست و پنجم
کسی جلوم حرف سیاسی بزنه حالت تهوع میگیرم، عصبی میشم و بهش میفهمونم که حرف نزن، و در آخر می گم: دهنتون رو ببندین:)
از کل سیاست و مسخره بازی هاش فقط چند خط می نویسم و تمام، البته سیاست که نیست، سیاست مال امام علی(ع) بود، این اسمش کثافت کاریه:)
خودش و نوکرهاش میان توی TV دکلمه خوانی میکنن که "اگر میخواهید سایه جنگ نباشد، اگر میخواهید جنگ نباشد بیایید به ما رای دهید و اینا!" 
بسیجی ها و سپاهی ها رو دقیقا چند دقیقه بعد صهیونیست و افراطی میخونه و میگه اینها پا به پای وهابی ها به ما انتقاد می کنند:) دیگه رذل بودن رو خودتون درک کنید.
الان الحمدلله سایه جنگ نیست، به برکت وجود کلید گم شده حاج حسن و رفقا به جز برادران بسیجی و سپاهی! تا دیروز امثال من رو منفور و افراطی و متحجر می دونستن! همین دیروز بود پوزخند زدند به ما، گفتند که مملکت رو نمیشه با نظامی گری چرخاند!
بعد یه مشت روشنفکر از ترس جونشون و یا جدایی از زندگی نکبت بارشون زرت و زرت پست میذارن "همه با همیم" شونصد تا عکس دست های بهم قفل شده میذارن روی پیجشون! 
میگم یه موقع خدایی نکرده دست بسیجی جماعت و سپاهی و چادری رو می گیرین زیگیل نزنین؟ خدایی نکرده ما جذام نداشته باشیم یه موقع شما هم جذامی شید! میگم الان دیگه نظامی گری خوبه برا مملکت؟ خوب شد جناب شاه کلید رئیس جمهور شداااا! و الا جنگ میشد! الحمدلله خدا سایه شون رو بالای سر ما متحجر های افراطیه وهابی نگه داره:)
خواهران و برادران روشنفکر، ما برای هموطن و کشور و ناموس و آبرو و اسلاممون خونمون رو میدیم! 
نمی گم باهاتون نیستیم ها! نه، ما مثل شما نیستیم، که اگه بودیم به اسرای عراقی زمان جنگ رحم نمی کردیم، شماها که دیگه از گوشت و خون و خاک خودمونین!
ولی زشته، آدم باشید! این رفتارا از روشن فکرهای کلید پرسته آزادی خواهه انسان نمایی چون شما بعیده...
پسته نوشت1:
+شغلت چیه؟
-امنیتی
+یعنی چی کار میکنی؟
-تو بعضی روزهای آروم فحش می خورم
-تو بعضی روزهای شلوغ گلوله!

[ شنبه 20 خرداد 1396 ] [ 03:56 ب.ظ ] [ پسته خانوم ] [ پسته شکسته () ]
آخرین مطالب